Kaarina avasi näyttelyn asiaankuuluvin puhein ja Tuula huolehti viihteestä.